top of page

Ilkka hanskin

LUONTOVERKko

ilkka hanskin luontoverkko

hanski-25.jpg

Ilkka Hanski (14. helmikuuta 1953 – 10. toukokuuta 2016) oli yksi kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkijoita ja maailman merkittävämpiä ekologeja, joka tunnetaan erityisesti metapopulaatiobiologian tutkimuksista. Poikkeuksellisen menestyksekkään tieteellisen uransa ohella Ilkka otti aktiivisesti kantaa poliittiseen keskusteluun tutkimuksen, tieteen ja luonnonsuojelun osalta.

 

Kuollessaan keväällä 2016 Ilkka Hanski jätti vaimolleen Eeva Furmanille sekä lapsilleen Katri Hanskille, Matti Hanskille ja Eveliina Hanskille mielenkiintoisen perinnön: perustaa Virolahdelle luonnonsuojelualueiden verkosto, joka koostuu suojelluista metsä-, suo- ja saarilaikuista. Tätä varten hän testamenttasi Espanjalaiselta BBVA-säätiöltä vuonna 2016 saamansa suuren palkinnon tieteellisestä työstään ja saavutuksistaan muuttaa olemassa olevaa maailmanlaajuista tiedollista ymmärrystä.

Osa suojeltavista alueista on ollut Ilkan omistuksessa pidempään, mutta suurin osa on ostettu ja pyritään edelleen ostamaan paikallisilta maanomistajilta yhdessä sovituin ehdoin - siis luontoarvokauppaa paikalliselta paikalliselle. Verkostoon kuuluu myös arvokkaita suojelualueita, jotka ovat muiden kuin Ilkka Hanskin perheen omistuksessa, mutta suojeltuja.

 

Yhdessä talouskäytössä olevien alueiden kanssa Ilkka Hanskin Luontoverkko muodostaa kokonaisuuden, jossa ihmisen ja luonnon toiminnot muodostavat luontevan kokonaisuuden, missä voi harrastaa elinkeinoja kuten metsä- ja maataloutta, elää maaseudun arkea sekä virkistäytyä luonnossa, mutta missä myös luonnolla on paikkoja, joissa voi elää rauhassa ja monimuotoisena.

Perheen tehtävänä on:

  1. Rauhoittaa jo perheen omistuksessa oleva suo 

  2. Käyttää raha sopivien alueiden ostoon Virolahdelta sekä rauhoittaa ne lain voimalla. 

  3. Innostaa muita maanomistajia osallistumaan lIkka Hanskin Luontoverkkoon rauhoittamalla omaan omistukseensa jääviä luonnoltaan arvokkaita maa- tai vesialueita

  4. Toimia esimerkkinä sille, miten yksityiset ihmiset voivat osallistua luonnon monimuotoisuuden suojeluun omista lähtökohdistaan, paikallisella yhteistyöllä, ilman ulkopuolisia toimijoita - niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

 

Miksi Virolahti? 

Ilkan isänpuoleisen suvun juuret ovat syvällä Virolahden peruskalliossa, ja Ilkka on viettänyt alueella lapsuutensa isänsä lapsuudenkodissa. Perhe on viettänyt runsaasti aikaa Virolahdella. Siksi alue oli tuttu ja rakas paitsi Ilkalle, myös Eevalle, Katrille, Matille ja Eveliinalle.

 

Virolahti on erittäin lajirunsas osa Suomea. Se johtuu siitä, että siellä mannermainen ja mereinen vyöhyke kohtaavat ja etelästä ja idästä rajan takaa leviää säännöllisin välein uutta lajistoa maahamme ilmaston muuttumisen myötä tai ilmavirtojen tuomana.

 

Toisaalta Virolahdella metsien hyödyntäminen puu- ja selluteollisuuteen on ollut erittäin voimakasta ja alueella on hiukalti vanhaa metsää jäljellä. Ilkka Hanskin Luontoverkon myötä pyritään lisäämään metsätalouden ulkopuolella olevien metsälaikkujen määrää. 

 

Miksi luonnonsuojeluverkosto? 

Ilkan tutkimukset liittyivät läheisesti luonnon monimuotoisuuden haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Hän osoitti, että toistensa lähellä olevat pienetkin suojelualueet voivat yhdessä muodostaa kokonaisuuksia, jotka ylläpitävät rikasta ja elinkykyistä luontoa. Tämän lisäksi hän osallistui julkiseen keskusteluun luonnonsuojelun edellytyksistä ja merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Hän painotti ihmisen ja luonnon yhteiselon onnistumisen merkitystä suojelun onnistumiselle. Ilkka halusi jättää jotain käsin kosketeltavaa jälkeä luonnon hyväksi ja teki sen Ilkka Hanskin Luontoverkon kautta.


Ilkka Hanskin Luontoverkko on perheen sitoumus Suomen kestävään kehitykseen.

bottom of page