Ilkka hanskin

LUONTOVERKko

Eeron metsä

Eeron metsä on Hanskinniemeltä itään sijoittuvassa Vilkkilän kylässä. Määräala on vain kaksi hehtaaria, mutta osa alasta hienoa vanhaa tuoretta kangasmetsää ja osa on kalliorinnettä jyrkänteineen ja rikkainen aluskasvillisuuksineen.